حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

دادستان کل کشور ادامه داد: چه توجیهی دارد کشوری که باید مورد قدردانی قرار گیرد و خیلی از افرادش جان خود را در امر مبارزه با مواد مخدر از دست می دهند، اما برخی گزارشگران و بخش هایی از سازمان ملل متحد آنها را مورد توبیخ یا سرزنش قرار می دهند. 

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه این موضوع یک پارادوکس است، ادامه داد: در برخی مواقع علیه ما قطعنامه هایی صادر می شود اما همه باید بدانند که شعار سازمان ملل جامعه عاری از مواد مخدر است که این موضوع نیاز به الزاماتی دارد که این الزامات مبارزه با سوداگران مرگ، مبادله اطلاعات در خصوص سوداگران مرگ، پیگیری مسایل مربوط به مبارزه با مواد مخدر و حضور با اراده کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با مواد مخدر است. 

دادستان کل کشور گفت: همکاری نکردن دیگر کشورها در زمینه امر مبارزه با مواد مخدر اراده ما را سست نمی کند، اما با شعارها و پیگیری های آنها در تضاد است و این پارادوکس را باید مغرب زمین حل کند که چرا از یک طرف ما را تشویق و از طرف دیگر در برخورد با قاچاقچیان ما را مورد ملامت قرار می دهد. 

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ادامه داد: اراده نظام در ابعاد قضایی، اجرایی و قانونگذاری در حوزه مبارزه با موادمخدر بر هیچکس پوشیده نیست و لازم است یک تجدیدنظر در سازمان ملل و کشورهای اروپایی صورت گیرد.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال انجام جهاد بزرگی در عرصه مبارزه با موادمخدر است و در صورتیکه این جهاد صورت نگیرد، اولین قربانیان آن مردم کشورهای اروپایی است و این موضوع باید در ابعاد مختلف دیده شود.

حجت الاسلام والمسلمین رییسی ادامه داد: موادمخدر یک موضوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و جریان سلطه و نظام سلطه، جامعه و جوانانی را می خواهد که روحیه انظلام داشته باشند و اصل روشنگری و تفکر، فهم درک و احساس مسوولیت نداشته باشند.

وی تصریح کرد: همچنین فیلم های هالیوود القای روحیه سلطه پذیری را در برنامه هایشان دارد که مورد پسند نیست و نمی خواهند جامعه پرتحرک و اهل فهم داشته باشیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه موادمخدر موجب هلاک نسل می شود، افزود: اعتیاد و مصرف موادمخدر جوامع بشری را از فهم درک و اقدام تهی می کند به همین منظور باید یک اراده جدی از تمامی سازمان ها وجود داشته باشد تا بتوانیم با موادمخدر به خوبی مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه انتظار کمک از سازمان ملل داریم اما نه کمک مالی، ادامه داد: آنها نباید حرکت پرخروش ملت ایران را مورد سرزنش و نکوهش قرار دهند و توقع داریم یک فریاد هماهنگ و همراه در امر مبارزه با موادمخدر وجود داشته باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز فضای مجازی در خدمت مواد مخدر است، افزود: معرفی فرمول های تولید موادمخدر و تولید انواع مخدر یکی از اقداماتی است که در فضای مجازی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: امروز فضای مجازی ما تهدید می شود و این موضوع سیاسی است و انتفاعی نیست، به همین منظور سیاست ستاد مبارزه با موادمخدر در راستای رویکرد اجتماعی مبارزه با موادمخدر بسیار پسندیده است زیرا هرکجا مردم وارد عرصه می شوند موفق تر هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه اراده ما برای مبارزه با موادمخدر و سوداگران مرگ و قاچاقچیان جدی است، گفت: قاچاقچیان موادمخدر و جرم و جنایت سازمان یافته ای که توسط شبکه های مافیایی هدایت می شود، بطور یقین بدانند سازمان های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی اراده جدی برای مبارزه با امر مبارزه با موادمخدر دارند.

وی ادامه داد: مبارزه با موادمخدر تاثیرگذار است اما ضرورت دارد در داخل کشور نیز همه دستگاه های اجرایی با تمام ظرفیت پای کار بیایند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی مهمترین معضل اجتماعی جامعه را موادمخدر دانست و گفت: باید با این موضوع بصورت جدی برخورد شود و سیستم های اقتصادی، نظام پولی و بانکی نیز باید بدانند که در راستای مبارزه با قانون پولشویی، برخورد بی امان با کانال ها و منابع اقتصادی قاچاقچیان صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: هرچه می گذرد اراده ما برای برخورد با موادمخدر بویژه موادمخدر صنعتی که خانمان برانداز است، جدی می شود، امیدواریم ستاد مبارزه با موادمخدر با جدیت بیشتر دنبال کند و انتظار ما از سازمان های بین المللی آهنگ واحدی همگام با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

دادستان کل کشور گفت: مساله موادمخدر و تهدیدی که امروز برای منطقه و مردم جامعه ما دارد، باید در ابعاد مختلف شناسایی شود و مبارزه با آن نباید یک مبارزه یک ضلعی یا چند ضلعی باشد