حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در همایش سراسری امنیت پایدار که صبح امروز چهارشنبه در دانشگاه جامع امام حسین برگزار شد با اشاره به بحث مکتب امنیتی جمهوری اسلامی اظهار کرد: باید ببینیم نگاه نظام جمهوری اسلامی به انسان و زندگی انسان چیست. ما باید این نگاه مکتبی را تبیین کنیم.

وی افزود: در نگاه به انسان و شاخصه هایی که برای تعالی آن وجود دارد باید گفت فصل شاخص انسان ربانی و متأله در میل به آرمان های الهی است که باید امنیت را در همین راستا برای یک انسان تعریف کنیم. در نظام کنونی دو مشخصه وجود دارد یک. تایید شارع مقدس و دوم تنظیم تمامی روابط براساس آموزه های دینی.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: امنیتی که برای انسان تعریف می کنیم در واقع مصونیت بخشی به انسان در جامعه از تعرض برای میل به آرمان های مقدس است. برای اینکه این مصونیت ایجاد شود باید در بعد نرم افزاری توجهات لازم را بکنیم.

دادستان کل کشور گفت: در بحث تهدیدات نرم افزاری ما مسئله جنگ نرم را داریم که می خواهند به اعتقادات و باورهای ما تعرض کنند. در واقع امنیت در جامعه همین ایمان، اعتقاد و دلدادگی به خداست.

وی مهمترین مولفه امنیت ملی را مردم متدین و دلداده به خدا دانست و گفت: آنچه که ما را می تواند در مقابل آسیب های دشمن مصون نگه دارد این است که بخش نرم افزاری مورد مصونیت باشد و در معرض تهدید قرار نگیرد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه ما امنیت را کاهش تهدید از جانب متعرض می بینیم گفت: علاوه بر این تقویت نیروهای خودی نیز می تواند امنیت را برای ما برقرار کند آنچه که می تواند کاهش تهدیدات دشمن باشد عبارتند از ظرفیت سازی در فرد و جامعه برای ایجاد امنیت. باید ظرفیت فرد را در مقابل آسیب ها بالا برد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مهمترین محور مورد توجه اولیا و انبیای الهی در ارتباط با موضوع ناامنی ها و ابتلائات شرح صدر و صبر است. تحمل و صبر از رموز موفقیت ها در زمینه مصونیت در برابر تعرض و ناامنی است.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر اینکه برخی راهکارها تنها می تواند به زندگی در این دنیا مصون ببخشد، گفت: نظام جمهوری اسلامی در بحث امنیت تنها به شهروندان خود نمی اندیشد بلکه به همه کسانی که دارای ارتباط هستند نیز می اندیشد و در چارچوب امنیتی خود می بیند و این افراد در واقع در مجموعه امنیتی و خودی ما می گنجد.

وی افزود: امنیت آن فرد و دیدگاه های آن فرد و امنیت حوزه آن به امنیت جمهوری اسلامی بستگی دارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: طبیعتا اولویت اول ما امنیت ملی خود ما است اما امنیت جهانی نظام جمهوری اسلامی در همین راستا که عرض کردم قابل تعریف است. آنچه که در سوریه می گذرد و ما اقدام می کنیم، دفاع از امنیت پایدار است و دفاع از مردم دلداده به خدا است که در خط مقاومت در مقابل دشمن تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه ما در بحث امنیتی یک امتداد راهبردی داریم و دشمن هم یک امتداد راهبردی دارد تاکید کرد: آل سعود و آل خلیفه امتداد راهبردی دشمن است و امتداد راهبردی جمهوری اسلامی ایستادگی ملت ها در مقابل نظام سلطه است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ایمان و باوری مصونیت بخش است که با ظلم پوشیده نشود گفت: هر امنیتی ایمنی بخش نیست یعنی اگر این امنیتی که ما مدنظر داریم نباید دچار برخی شائبه ها شود. به عنوان مثال نباید در امنیت فردی، شرک رسوخ کند و جامعه اسلامی هم همین است که اگر خلاف قانون خدا عمل کردیم و به دشمن اعتماد کردیم قطعا ضربه می خوریم زیرا این ظلم به جامعه است.

وی افزود: اعتماد به غیر خدا ظلم به نظام و جامعه است و در منظومه نظام جمهوری اسلامی اعتماد به دشمن جایی ندارد و با آن ناسازگار است.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه هشدارهای امام و رهبری به دولتمردان در طول تاریخ انقلاب دقیقا در راستای مصونیت بخشی به نظام است گفت: توجه به جنگ نرم در همین راستا صورت می گیرد امنیت بدون دم زدن به اخلاق، عدالت و عقلانیت بی معناست.

حجت الاسلام رئیسی اجرای عدالت را در برابر تهدیدات امنیتی مصونیت ساز دانست و تاکید کرد: عدالت آفاقی رخ نمی دهد جز اینکه عدالت انفسی انجام شود یعنی این انسان های عادل هستند که تنها می توانند جامعه را به سوی عدالت سوق دهند. رابطه عدالت و امنیت زیربنای مکتب جمهوری اسلامی است و اخلاقیت و سبک زندگی نیز سنگ های پایه ای عدالت هستند.

وی با بیان اینکه نقش بسیار مهم عدالت در اجرای امنیت پایدار باید مورد توجه باشد گفت: مکتب امنیتی جمهوری اسلامی به اجرای یک بسته منحصر است و نه در یک موضوع خاص. یعنی این بسته و پکیج می تواند امنیت پایدار را برای ما به ارمغان بیاورد که از باورها و ارزش ها در فرد، جامعه، نظام و مسئولین شکل گرفته است. بنابراین نمی توانیم بگوییم مسئله امنیتی فقط در رابطه با افراد نظامی جامعه است بلکه سیاست و امنیت و اقتصاد و امنیت نیز باید مورد توجه باشد.

دادستان کل کشور در ادامه تصریح کرد: اینکه برخی می گویند آب خوردن ما هم بند به یک مذاکره است را من یک خطای راهبردی می دانم. این صحبت کد دادن به دشمن است و دشمن از آن سوءاستفاده خواهد کرد که ما خود را محتاج یک مذاکرات بدانیم.

وی افزود: این نگاه در بحث امنیتی می تواند یک خطای راهبردی باشد.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: آنچه در مجموعه های سیاسی و دیپلماسی انجام می شود، آنچه در مجموعه های قضایی و مبارزه با مفاسد صورت می گیرد و آنچه که به رونق اقتصادی و همچنین به مسائل فرهنگی مربوط است تماما در چارچوب امنیت پایدار است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عمل به مجموعه سیاست های رهبری و امام بهترین راه برون رفت از مشکلات امنیتی است. نسخه ای که مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند نسخه جامعی است که می تواند مشکلات امنیتی را حل کند.