حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

 

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه شب در جمع مردم طبس در آستان امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع) افزود: کسی که خود را عرضه می کند و کسی که رای می دهد باید بین خود و خدای خود حجت داشته باشد.

وی بیان کرد: مردم یک نقش فردی و خانوادگی و یک نقش اجتماعی و حضور مهم و اثرگذار در صحنه دارند.

رئیسی ادامه داد: این حضور دوستان نظام اسلامی را امیدوار و هم دشمنان را مأیوس می کند.

وی یادآو رشد: امروز دست شماست که ان شاءالله بر اساس آنچه که تکلیف است عمل بکنید آنچنان که او خوشنود باشد و شما و ما رستگار باشیم وقتی این طور شد در انتخابات شکست معنا ندارد و کسانی که شرکت کردند پیروز هستند چرا که به تکلیف خود عمل کردند.

این نامزد مجلس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: نماینده مجلس خبرگان مانند مجلس شورای اسلامی نیست که بتواند جزئیات موارد خواست مردم را بتواند پیگیری کند اما نمی تواند نسبت به دغدغه های یک منطقه، استان و شهرستان بی توجه باشد چرا که متعلق به همه است.

وی ادامه داد: نماینده مجلس خبرگان غیر از ایفای نقش در این مجلس نقش دیگرش این است که از ظرفیت های موجود در استان و مدیران عالی، میانی، کارشناسی و مردم بتواند در ستاد و مرکز در جهت پیشرفت مسائل کلانی که راهگشای استان است بتواند تاثیر گذار باشد.

این نامزد انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه وحدت، یکپارچگی، انسجام در شرایط کنونی منطقه بسیار مهم است، گفت: حضور مردم در انتخابات دشمن شکن خواهد بود.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نامزدهایی که پا در میدان رقابت گذاشته اند در عین رفاقت و برادری باید در عمل پایبندی خودمان را نسبت به قانون، اخلاق انتخاباتی رعایت کنیم تا مردم به نتیجه برسند.