حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با مهر با اشاره به نقش وکلا در پرونده های قضایی نیز گفت: ما با حضور وکیل هیچ مشکلی نداریم و از این حضور نیز استقبال می کنیم چرا که جریان وکالت ریشه در فقه، قانون اساسی و در قوانین موضوعه دارد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه وکیل سالم بهترین مدد و کمک  هم برای قاضی و هم برای اطراف دعوی است افزود: ولی وکیل ناسالم و کارشناس ناسالم تهدیدی برای دادرسی عادلانه محسوب می شود.

وی ادامه داد: با این حال اعتقاد داریم که کارشناس سالم و وکلای سالم بهترین فرصت برای دادرسی عادلانه هستند.

بهترین ضمانت اجرای عدالت و قانون اخلاق است

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با رعایت اخلاق حرفه ای در دستگاه قضایی نیز گفت: اخلاق در دو بخش اخلاق عمومی که مربوط به همه انسانها است و اخلاق حرفه ای مطرح می شود.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه هر حرفه ای اخلاق مخصوص به خود را می طلبد تصریح کرد: در قضا مسئله اخلاق محوریت بسیار قابل توجهی دارد به طوریکه در همه جلسات خصوصی و عمومی، رئیس قوه قضائیه تاکید جدی روی توجه به مسئله اخلاق دارد.

وی همچنین به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره کرد و گفت: در دیدارهای مختلفی که به عنوان مسئولان دستگاه قضایی با رهبر فرزانه انقلاب داشته ایم همواره تاکید بر تقوای الهی و خدا را در خلوت و جلوت دیدن داشته اند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه بهترین ضمانت اجرای عدالت و قانون اخلاق است یادآور شد: اخلاق به این معنی است که انسان خودش را در محضر پرودگار متعال ببیند.

قاضی و کارشناس در کار خود فقط خدا را ببیند

وی با اشاره به جمله امام راحل مبنی بر اینکه "عالم محضر خداست" از این جمله به عنوان سنگ زیربنای اندیشه امام یاد کرد و افزود: بسیار مهم است که یک قاضی و کارشناس در کار خود فقط خدا را ببیند.

حجت الاسلام رئیسی همچنین با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه همواره بر روی اخلاق محوری تاکید داشته اند افزود: همچنین در برخورد با اطراف دعوا باید اخلاق توام با حوصله و صبر باشد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حضور در منصب قضا اخلاق می طلبد افزود: رعایت در نوع برخورد با طرفین دعوی و کسی را بر کسی ترجیح ندادن حتی در برخورد عادی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اخلاق محوری به عنوان یک نکته بسیار مهم در حوزه فعالیت قوه قضائیه بوده به طوریکه همواره تاکید می شود که همکاران ما در سراسر کشور مثل طبیبی  هستند که اگر دردمندی به او مراجعه می کند باید بر درد او افزوده نشود.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضایی ملجا و پناهگاه مردم محسوب می شود افزود: برخورد ابتدایی با مراجعه کنندگان طوری نباشد که دردی بر درد او اضافه شود.

جذب ۴ هزار قاضی در قالب برنامه پنجم توسعه

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کاهش اطاله دادرسی در دستگاه قضا اظهار داشت: رفع اطاله دادرسی یکی از برنامه ها و محورهای مهم در دستور کار دستگاه قضا محسوب می شود.

وی با بیان اینکه اطاله دادرسی در دستگاه قضا به دلیل برخی عوامل درون سازمانی و همچنین برون سازمانی است عنوان کرد: یکی از عوامل درون سازمانی که موجب اطاله دادرسی می شوند کمبود نیروی انسانی بوده که ما برای رفع این مشکل موضوع جذب نیروی انسانی و قاضی را در دستور کار خود قرار داده ایم.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه در هر سال باید ۸۰۰ قاضی در دستگاه قضایی کشور جذب شوند ادامه داد: با این اوصاف باید طی برنامه پنجم توسعه حدود چهار هزار قاضی جذب کنیم.

وی همچنین با اشاره به روند بررسی پرونده ها اظهار داشت: اگر در مراحل بعدی قضایی هم پرونده دیده می شود به این منظور است که بررسی شود حکم، حکم دقیقی بوده است و در راستای تضمین اجرای حق و عدالت این کار صورت می گیرد.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: این امر نباید به گونه ای باشد که یک رای در مرجع اولیه صادر شده و تفاوت آن با رایی که در مرجع بعدی صادر می شود خیلی زیاد باشد.

اهمیت استفاده از مجازات های جایگزین حبس

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری در سطح زندان های کشور تاکید کرد و گفت: لایحه مربوط به این حوزه در مجلس تهیه و در آن بر ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس تاکید شده است.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: قضات باید در صورتی که قانون اجازه می دهد، اگر می توانند از مجازات های جایگزین استفاده کنند حتما استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در دوره قبلی ریاست قوه قضائیه بخشنامه ای را به تمام دادگستری ها، دادسراها و دادگاه های سطح کشور مبنی بر کاهش روز به روز جمعیت کیفری ابلاغ شده است افزود: قضات برای کاهش جمعیت کیفری می توانند با در نظرگیری قانون از قرارهای تامین غیر از بازداشت استفاده کنند.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه البته این امر برخورد دستگاه قضا را در برخورد با جرائم خدشه دار نمی کند گفت: به طور حتم دستگاه قضا کشور در برخورد با جرائم قاطعانه عمل می کند.