حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

تا ساعتی دیگر حجة السلام دکتر رئیسی وارد ستاد انتخابات وزارت کشور خواهد شد.

ایشان را تنی چند از نخبگان و مردم عزیز نیز همراهی خواهند کرد. حجت الاسلام رئیسی در پی بیانیه یکشنبه ٢٠ فرودین و اعلام حضور در انتخابات ریاست جمهوری ٩٦ به عنوان نامزد ، امروز با هدف ثبت نام به ستاد انتخابات وزارت کشور خواهد رفت و در میان خبرنگاران حضور خود را بطور رسمی اعلام خواهد نمود.