حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

پاسخ حجة السلام دکتر رئیسی در خصوص اینکه اخیرا عکس هایی از شما منتشرشده است که درحال دستگیری از نیازمندان هستید، آیا باهدف انتخابات بوده است؟

 

 


دریافت
مدت زمان: 55 ثانیه