حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

به گزارش Raisi.ir حجة السلام دکتر رئیسی در دیدار با فعالان حوزه زنان با تاکید به نقش محوری بانوان در جامعه اظهار داشت: حقوق زنان، کف نیازهای آنها رافراهم می کند اما کرامت زن که مورد توجه اسلام است، فراتر از تامین نیازها، مورد تأکید دارد.
وی با اشاره به قوانین مصوب در حمایت از زن و خانواده گفت: این قوانین باید اجرایی شود؛ در غیر این صورت، شعار دادن بی‌فایده و برای جلب توجه است.

ایشان همچنین در ادامه بیان داشت: زنان باید مطمئن شوند که حمایت از آنها در اجرا است نه قول و شعار. زنان باید آرامش داشته و در محیط کار و منزل اضطراب نداشته باشند و برای این کار باید اطمینان یابند، ساز و کارهای مدیریتی کشور حامی آنهاست.
وی با اشاره به سهم زنان در پیشرفت کشور، آن را بسیار مهم و جدی قلمداد کرد و گفت: جهت تسهیل ازدواج جوانان لازم است بر روی اعطای وام، تسهیلات و مسکن برنامه ریزی کنیم؛ چنان که عمل به این امر در سوابق اجرایی بنده وجود دارد. و نگاه ما در بحث خانواده منطبق با سیاست های نظام است و باید برای تحقق جنبش ملی تشکیل خانواده تلاش کرد.
حجة السلام دکتر رئیسی با اشاره به بیمه زنان گفت: بیمه زنان خانه‌دار ، روستایی و عشایر حتما باید اجرا شود و به حضور زنان در اجتماع اعتقاد و التزام دارم و این را در سلوک خانوادگی خود نشان داده ام. بنده برای ایجاد شغل، برنامه کارشناسی و آماده ای دارم که در زمان مناسب ارائه خواهم کرد.
ایشان در پایان اینطور ارزیابی کرد که: بیشتر مشکلات بانوان مربوط به عدم اجرای قوانین است و باید سازوکار مناسب در دولت برای اجرای سیاست ها و قانون ایجاد گردد.