حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

امروز فردی که با وجود تحصیلات دنبال شغل است و به هر کس و ناکسی مراجعه می‌کند شب با احساس خجالت به خانه برمی‌گردد . 

بیشتر مراجعات بنده درخواست شغل و کار است، کرامت یک جوان، بازنشسته، کارمند و کارگر ایجاب می‌کند که شغل شرافتمندانه داشته باشد. 

حجة الاسلام دکتر رئیسی در میام مردم بیرجند، تحصیلات، کار، زندگی و معیشت را بر عهده دولت اسلامی دانست و گفت: دولت باید با استفاده از همه امکانات شغل باکرامتی برای همه نیازمندان شغل فراهم کند. 

بنده در سرکشی به روستاها مشاهده کردم که مردم تنها با یارانه 45 هزار تومانی زندگی می‌کنند. آیا مردم با این درآمد امکان زندگی دارند؟ 

می‌توان با مدیریت صحیح فقرا را نجات داد و برای بیکاران شغل فراهم کرد.  

وی همچنین نسبت به وضعیت مسکن خاطر نشان کرد: چرا بعد از 38 سال افرادی که با یک دنیا امید به دنبال مسکن هستند نمی‌توانند به یک مسکن حداقلی برسند. مسکنی شروع می‌شود اما ناباورانه این وضعیت چند سال معطل می‌ماند. 

می‌توان با همین وضعیت از درآمد کشور به گونه‌ای مدیریت کرد که خانواده مستمند و فقیر به صورت مطلق نباشد و یارانه بدون کمترین مشکل برای افراد فقیر و دهک‌های پایین 2 یا 3 برابر افزایش پیدا کند. 

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 96، صنعت ساختمان را بیشترین عامل ایجاد اشتغال معرفی نمود و اظهاذ داشت که در این کشور امکان‌پذیر است که مسکن کرامت مشکل مردم را حل کند یا طرح‌های قبلی را تکمیل و به مردم تحویل دهد.  

حجة الاسلام دکتر رئیسی همچنین درباره اشتغال چنین گفت که در قانون برنامه ششم توسعه صریحاً ذکر شده که آمار بیکاری باید از 12 درصد به 8 درصد کاهش پیدا کند. البته در بعضی شهرها ممکن است ‌آمار بیکاری 30 تا 40 درصد باشد. بر فرض اینکه آمار مرکز آمار صحیح باشد ما می‌توانیم به نرخ بیکاری 8 درصد برسیم و با ایجاد سالی یک تا یک و نیم میلیون شغل بحران بیکاری در کشور را برطرف کرد. 

امکان راه‌اندازی و در مدار تولید قرار دادن واحدهای نیمه‌تعطیل یا کاملاً تعطیل وجود دارد. در 4 سال دولت می‌توان هر سال 25 درصد این واحدها را به خط تولید برگرداند تا کارگران بیکار شده به کار برگردند. این کار با تلاش، مدیریت جهادی، احساس مسئولیت و چشم نداشتن به بیگانگان کاملاً امکانپذیر است.  

ایشان در ادامه فساد اداری را عامل عصبانیت مردم  بیان کرده و خاطر نشان نمود که هر روز تیتر یک روزنامه به این موضوع اختصاص دارد و خانواده‌ای که درون خود مشکلات زیادی دارد نباید شاهد فساد اداری در کشور باشد. رئیس دولت و وزرای دولت باید قبل از هر کس مدعی فساد باشند. فساد زیبنده نظام اسلامی نیست و می‌شود ساختارهای فساد را درست کرد. 

در 6 ماهه اول دولت کار و کرامت اصلاح ساختارهای فساد طبق گزارشی به مردم و مجلس معرفی می‌شود. اگر نیاز به قانون باشد به مجلس اعلام می‌کنیم تا مردم دیگر شاهد فساد در کشور نباشند.  

وی افزود خراسان جنوبی می‌تواند در عرصه صادرات گیاهان دارویی پیشگام باشد و این می‌تواند با سرمایه‌گذاری انجام شود. اقتصاد جنوب خراسان سنگ است و معادن سنگ ارزشمندی وجود دارد. می‌توان با سرمایه‌گذاری در حوزه معدن اقتصاد استان را متحول کرد.  

ما کاملاً وضعیت آمایش سرزمین، میزان بیکاری و ظرفیت‌های خراسان جنوبی را شناسایی کرده‌ایم و فکر می‌کنیم فعال کردن سرمایه‌گذاری، صنایع تبدیلی و انواع کشت و صنعت می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند.  

بنده با خدمت در استان قدس رضوی بهترین جایگاه از لحاظ معنوی و حتی عنایت مردم داشتم. موضوعی که باعث شد وارد عرصه انتخابات شوم نگاه به مشکلات فقرا، مستمندان و به ویژه بیکاران بود.  

حجة الاسلام رئیسی در پایان بیان نمود که در دولت کار و کرامت حرف و وعده وجود نخواهد داشت. مردم از حرف و وعده خسته شده‌اند و باید در میدان عمل تغییر رخ دهد. بیایید برای تحقق دولت کار و کرامت و دولت اسلامی یک بار برای همیشه دسته‌بندی‌های سیاسی را کنار بگذاریم و از همه ظرفیت‌ها برای گره‌گشایی از زندگی مردم استفاده کنیم. 

سنی یا شیعه و اقوام مذاهب مختلف خط‌کشی واقعی نیست، خط‌کشی واقعی ما با دشمنان نظام اسلامی است.