حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

حجة الاسلام دکتر رئیسی که بعنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری وارد فهرج شده بود در میان مردم گفت: فساد اداری زیبنده نظام مقتدر اسلامی ما نیست و با اصلاح مدیریت می توان زندگی توام با کرامت را برای اعضای جامعه فراهم کرد.
وی ادامه داد: هر چه از مدنیت و تمدن است از آموزه های پیامبر اکرم ص است و پیامبر اکرم ص آمدند تا انسان را به کرامت برسانند. کرامت انسان در شغل ، معیشت و زندگی با کرامت است و دولت اسلامی موظف است زمینه های رشد و کرامت انسان  را مهیا کند.
حجه الاسلام رئیسی دولت اسلامی را بر اساس قانون اساسی موظف به تامین حقوق و معیشتی که در شان و کرامت انسان باشد دانست و افزود:
فقر، بیکاری، بی‌شغلی، خجلت سرپرست خانواده زیبنده این کشور نیست. فساد اداری زیبنده این نظام مقتدر نیست و  بدون شک کشوری که هشت سال مقاومت کرده و در حوزه های مختلف هوا و فضا و موشکی و در مساله علم و فناوری و نانو حرف اول را می زند می تواند یک نظام اداری را بدون هر گونه فساد رقم بزند .
ما در کشور مشکل آب نداریم مشکل کمبود مدیریت بر آب است، مشکل ساختارهای نادرست اقتصادی فقط نیست مشکل کمبود مدیریتی مقتدر برای اقتصاد کشور است.