حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست تحول در حقوق عمومی و نظام قانونگذاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق آخرین خبرها از ناحیه پلیس قضایی قرار بر این شده که قوه مقننه و قضاییه و ناجا در این زمینه رایزنی کنند، ارزیابی شما از این لایحه چیست؟ اظهار کرد: کلیات این لایحه بر ضمن برنامه توسعه تصویب شد و اکنون بحث در مورد جزئیات مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل پلیس قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای قوه قضاییه است و هرچه می گذرد ضرورت تصویب آن بیشتر مشخص می شود.