حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

به گزارش raisi.ir حجه الاسلام دکتر رییسی در همایشی که در میدان هفت تیر تهران برگزار شد گفت: وقتی می‌گوییم بیکاری در کشور وجود دارد، می‌گویند بودجه نداریم. 40 درصد از تحصیل کرده‌ها بیکارند، 30 درصد جوانان بیکارند.

آیا باید این وضع ادامه پیدا کند و نگاه ما به دست بیگانه باشد یا می توانیم مبتنی بر همین داشته‌ها مشکلات را با ظرفیتهای ملی و به دست مردم و با مدیریت انقلابی و قوی و جهادی حل کنیم؟

وی با اشاره به اینکه در صنایع پایین دستی پتروشیمی ظرفیت در حال کار از دو به ۱۲ تن قابل افزایش است؛ افزود: پروژه مسکن مهر تعطیل شده، چرا امید مستضعفان و محرومان را ناامید کردند؟ باید به ملت پاسخ دهند.

هر سال، 6 درصد پیشرفت کار در مسکن مهر بوده است. ما می توانیم در دولت آینده، مسکن مهر را تا پایان سال تمام کنیم.

حجت الاسلام رییسی درجمع مردم تهران ادامه داد: برخی فکر کردند منِ طلبه، رقیب این دولت هستم؛ رقیب این دولت عملکرد چهارساله خود اوست.

چرا ۵۰۰ هزار نفر از جوانان باید ماهها در نوبت وام ازدواج باشند؟ چرا وامهای چند هزار میلیارد تومانی به افراد بدحسابی می دهند که پولها را پس نمی دهند؟

چرا باید پولها و نقدینگی کشور را به کسانی بدهند که در تولید استفاده نشود؟ این پولها کجا رفته است؟

وی تحول در نظام مدیریت اجرایی کشور را ملزوم و شرایط مدیریت کشور را غیر قابل تحمل دانست و افزود: نظام اداری باید اصلاح شود. فساد نباید در نظام اسلامی وجود داشته باشد و دولت باید به دور از پارتی بازی، رفیق بازی و رشوه، چرخ کشور را به حرکت درآورد.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به قانون ادامه داد: بر اساس قانون دولت موظف است هر سال یک میلیون مسکن بسازند.اما برخی می گویند مگر ممکن است؟ باید سالی یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل ساخته شود. این کار، کاملاً قابل تحقق است و برنامه ما پشتوانه علمی و پژوهشی از دانشگاههای معتبر کشور دارد.

کاندیدای دولت دوازدهم افزود: فاصله طبقاتی را باید کم کرد؛ چرا باید یکی شکم سیر و دیگری گرسنه باشد؟ آیا این زیبنده نظام اسلامی است؟

باید یارانه طبقات پایین و فقیر را حداقل تا 150 هزار تومان افزایش داد؛ حقوقهای نجومی را باید کنترل کرد.

چرا کشور را معطل نگاه بیگانه بگذاریم که کی آنها میخواهند سرمایه گذاری کنند؟ نگاه ما به مردم و دست توانای جوانان برومند کشورمان است.

چرا باید در صندوق فرهنگیان این اتفاق نگران کننده بیفتد؛ آن هم در وضعیتی که معلمان ما گرفتار هستند. آیا نمی شود کاری کرد؟ حتماً این وضعیت به نفع مردم قابل تغییر است.

حجه الاسلام رییسی با اشاره به مساله اشتغال ادامه داد: جوان ما شغل ندارد و کارگاههای تولیدی در حال تعطیل شدن است اما در دولت کار و کرامت سالی ۲۵ درصد از کارگاهها و کارخانه‌های تعطیل شده به تولید باز می‌گردد.

آیا باید فارغ التحصیلان بهترین دانشگاههای ما جذب کشورهای دیگر شوند؟ اگر زمینه کار باشد همه اینها مایلند به کشور خود خدمت کنند.

جوان ما شغل ندارد و کارگاههای تولیدی در حال تعطیل شدن است؛ در دولت کار و کرامت سالی 25 درصد از کارگاهها و کارخانه‌های تعطیل شده به تولید باز می‌گردد. 

وی در ادامه افزود: در فساد، قبل از هر کس باید رئیس دولت مدعی مبارزه با فساد باشد. نه اینکه بگویند چرا فساد را گفتید و آن را توجیه کنند.

باید از شفاف سازی و مبارزه با فساد استقبال کنند نه اینکه دولت ناراحت بشود و از متخلف حمایت کنند.

ما مسئولیم در قبال آن جانبازی که بعد 30 سال هنوز روی تخت ناله میکند؛ ما مسئولیم در قبال آن مردی که خجلت زده از بیکاری به خانه باز می‌گردد.

ما به دنبال قدرت و جاه نیستیم؛ افتخار هیچ مقامی در عالم برای من با جاروکشی حضرت رضا قابل مقایسه نیست؛ ولی دیگر نمی‌خواهیم خجلت سرپرست خانواری از بیکاری را ببینیم.

حتما این وضعیت به نام انقلاب اسلامی قابل تغییر است. با حرف درمانی نمیشود کار را پیش برد، مردم اقدام و عمل می خواهند.