حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

به گزارش Raisi.ir ، طبق جدول مانبندی شده مصوب ستاد انخابات ریاست جمهوری دوازدهم مستقر در صدا و سیما روز یکشنبه ساعت ۲۲:۰۰ شبکه یک سخنان حجة الاسلام دکتر رییسی را که در مقابل دوربین ضبط شده است ، پخش خواهد کرد.