حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

 مدت زمان: 21 ثانیه