حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

به گزارش  raisi.ir حجت الاسلام دکتر رئیسی که به شهر مقدس قم سفر کرده بود در دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: وضعیت و شرایط کشور خاص است. بعد از همه افتخارات نظام در دفاع مقدس به برکت خون شهیدان و ایثارگران یکی از مولفه های قدرت حضور جوانان در عرصه های مختلف قدرت است.
وی افزود از مولفه های قدرت در نظام ایمان مردم و جایگاه رهبری و مدیریت عالی کشور است و آنچه سایه جنگ را از سر کشور دور کرده حضور مردم متدین و بابصیرت در صحنه است.
رییسی با تاکید بر اینکه امروز ایران نقطه امید مستضعفان و محرومان در عالم است افزود: امروز بدون حضور ایران در عرصه های سیاسی امکان هیچ گونه توافقی وجود ندارد.
حجه الاسلام رییسی ادامه داد: آسیب های اجتماعی زیبنده نظام نیست. آسیب های اجتماعی اخلاق و پیشرفت کشور را تهدید می کند.
سید ابراهیم رییسی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: شرایط اقتصادی امروز سخت شده است و تنها منحصر به جوان جوینده کار نیست بلکه جوان تحصیل کرده نیز کار ندارد.
رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند و قرار بود اقتصاد در مقابل تکانه های اقتصادی مقاوم باشد اما اقدام نشد تا اینکه رهبری قید اقدام و عمل را فرمودند و امروز بعد از چهارسال از عمر این دولت، می بینیم که چهره زشت فقر بر کشور سایه افکنده است.
وی افزود: در تعامل با دیگران بحثی نیست اما تعاملی عزتمندانه و متناسب با رویکردها و اقتدار نظام و مردم باید احساس کنند که عزتشان در یک قرارداد مورد خدشه قرار نگرفته است.
سید ابراهیم رییسی ادامه داد: بخش خصوصی باید توانمند شود اما نباید به دلیل خصوصی سازی کارگران بیکار شوند.
حجت الاسلام رئیسی افزود: امروز فضای مجازی زمینه ایجاد شغل در زمینه ساخت نرم افزار دارد.
وی با اشاره به ادغام وزرات جهاد سازندگی با کشاورزی گفت: یکی از مشکلات کشور ما تعطیل شدن جهاد سازندگی است ولی متاسفانه جهاد در وزارت کشاورزی ادغام شد؛ دوباره باید با یک جریان انقلابی سازندگی را در شهر و روستا کلید بزنیم.
سید ابراهیم رییسی افزود: نگاه به منابع کشور باید نگاه انقلابی باشد. امام حقیقتا قدرت و توانایی ملت را باور داشت و شعار نمی داد. امروز نیاز است که نگاه انقلابی و جهادی در کشور حاکم شود. ما تاکید داریم که با یک اراده جدی انقلابی می توانیم مشکلات را حل کنیم.
دکتر رییسی ادامه داد: با همفکری و پشتوانه علمی و ایده پردازی نخبگان تغییر انجام شدنی است و اگر این طلبه مورد لطف مردم قرار بگیرم این ماموریت انجام خواهد شد.
وی با اشاره به مناظرات گفت: آقایان در مناظره ها می گویند شما چگونه می خواهید سالی یک میلیون شغل ایجاد کنید، اگر مسکن مهر را تعطیل نمی کردید، اگر نقدینگی موجود در جامعه را به سمت اقتصاد کشور می بردید، اگر نفت را خام فروشی نمی کردید و اگر از دریا برای تولید ناخالص ملی مان بیشتر استفاده می کردیم یا فضای مجازی را که امروز فقط به سطح آن توجه می شود، برای ایجاد شغل به کار می گرفتید، امکان داشت.