حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

 مدت زمان: 1 دقیقه 24 ثانیه