حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

 مدت زمان: 5 دقیقه 56 ثانیه