حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

حجه الاسلام رئیسی همچنین در بدو ورود به این شهر به زیارت مزار شهدای گمنام اهواز شتافت.