حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

به گزارش raisi.ir سید ابراهیم رئیسی که به بهارستان رفته بود در جمع پرشور مردم این شهر گفت: با مدیریت آب و خاک و انرژی می توان برنامه ای داد که روستاییان رغبتی به مهاجرت به شهر نداشته باشد و باید زندگی حاشیه نشینان سامان و خدمات درمانی و شهری به آنها ارائه شود. باید برای آنها تثبیت مالکیت شود.وی افزود: صنعتی شدن مناطق باید توام با آمایش سرزمینی باشد. در بعضی مناطق کارخانه فولاد داریم و آب نداریم یعنی آمایش سرزمینی درست انجام نشده است. محیط زیست امر بسیار مهمی است. باید در هر مناطق متناسب با اقلیم سرمایه گزاری شود. در بعضی شهرها اقداماتی انجام شده اما چون با کار کارشناسی همراه نبوده مشکل مردم بیشتر شده است.