حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

السلام علی ابراهیم

جمعه ۲۲ ارديبهشت

 

 

 

ترجمه:
ای سید مظلومان.باتو باعظمت پیروز شدیم
ای اقای رییسی ای اقای رییسی
جلو آمدیم تا بگوییم رییسی نجات دهنده مردم فقیر مظلوم. فقط تو حمایت کننده ماهستی
ای سیدمظلومان ای اقای رییسی
سیدماهستی وعلوی
برای تو فدایی ام که بدستور رهبر خادم ظریح امام رضا هستی