حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسیمدت زمان: 2 دقیقه 9 ثانیه