حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسیمدت زمان: 4 دقیقه 12 ثانیه