حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسیبسم الله الرحمن الرحیم


رویکرد کلی:

تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق دانش بنیان کردن بخش کشاورزی، افزایش ضریب امنیت غذایی با تولید کافی محصولات کشاورزی سالم، خود کفایی در تولید محصولات استراتژیک، توسعه پایدار بخش کشاورزی با همسان کردن تراز آب مصرفی در کشاورزی  و آب دریافتی از نزولات جوی، ایجاد عزم ملی برای حفاظت از منابع طبیعی کشور و جلوگیری از تخریب و نابودی جنگل ها، مراتع، منابع شیلاتی و اکوسیتم های آبی کشور، حاکمیت تفکر و عملکرد جهادی برای ارتقاء بهره وری، ضریب تولید و مکانیزاسیون و راندمان آبیاری، توسعه صادرات غیر نفتی  با استاندارد سازی کلیه مشاغل کشاورزی و جذب حداکثری فارغ التحصیلان کشاورزی، توسعه فرصت های شغلی پایدار، توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی در بخش کشاورزی،

 

رویکردهای ویژه:

  1. ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی بخش و مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی .

2.       توسعه تشکلهای غیردولتی با رویکرد پذیرش تصدیها .

3.       کاهش مخاطرات و ریسکهای سرمایه گذاری دربخش کشاورزی و توسعه  نظام های حمایتی

4.       جلوگیری از تهدید زیر ساخت ها (تغییر کاربری اراضی، فرسایش و تخریب منابع پایه و منابع طبیعی، عدم توسعه نظام های آبیاری و زهکشی متناسب با تامین منابع آب) .

5.       حفظ پایداری در بخش کشاورزی از طریق اجراء طرح های علمی و جهادی برای مقابله با عوامل ایجاد ناپایداری از طریق اجراء طرح های مدیریت آب، ایجاد شبکه های آبرسانی، توسعه همه جانبه روش های مدرن آبیاری با مشارکت مردمی و بخش خصوصی

6.       گسترش تولید محصولات استراتژیک و ارتقاء بهره وری در زیر بخش های زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و سایر زمینه های تولید با اعمال بسته های حمایتی، اعتباری و تشویقی دولت با همکاری و بهره گیری از توان بهره برداران

7.       افزایش بازده تولید، کاهش ضایعات با رویکردی علمی به تولید و بهره گیری از توان علمی متخصصین و مشارکت بهره برداران بخش

8.       حفاظت پایدار از منابع طبیعی کشور با همکاری و  استفاده از توان و تجربه جنگل نشینان و بهره برداران منابع  طبیعی و سپردن امر حفاظت به مردم همراه با ارائه راهکارهای درآمدی مناسب و عزت مندانه برای بهره برداران.

9.       هدایت سرمایه به بخش کشاورزی جهت ایجاد تحول فنی، ارتقاء کیفی وکارآفرینی، از طریق هدایت بخشی از منابع بانک ها به بخش کشاورزی، جهت اجراء طرح های زیر بنایی، فنآورانه و اشتغالزا

10.   افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به منظورکاهش هزینه تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره وری و پایداری تولید اقتصادی.

11.   ارتقاء سطح دانش بهره برداران با آموزش های فراگیر  بخشی از تحصیل کرده ها در بخش خصوصی  و استاندارد سازی مشاغل،

 

 

اولویت‌ها و سیاست‌ها:

الف :پایداری در تولید

1-- دستیابی به تولید پایدار محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، شکر، روغن، محصولات علوفه ای و غیره تاسطح خود کفایی از طریق ارائه طرح های حمایتی و تشویقی

2-افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق حمایت از کاربرد نهاده های مناسب و ترویج همه جانبه روش های علمی

3-کاهش ضایعات در بخش از طریق کاربرد ماشین آلات مناسب، تنظیم سطح کشت، توسعه انبار ها، سردخانه و کارخانه های فرآوری و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی

4- حمایت همه جانبه از طرح های زیر بنایی کشاورزی مانند زهکشی، تسطیح اراضی و بهینه سازی شبکه های آبرسانی

6- اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی و ارائه و ترویج الگوهای صحیح سلامت محور

7- افزایش ضربتی ضریب نفوذ مکانیزاسیون به منظور افزایش راندمان تولید، و کاهش ضایعات و هزینه های تولید بویژه در برنج و جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی

8- بهینه و بروز سازی کلیه کارخانجات تولید ماشین آلات کشاورزی با محوریت توان بومی  به منظور بهینه سازی و ارتقاء کیفیت ماشین آلات تولیدی بخش به سطح استاندارد های جهانی

8- اسفاده از بذور ارقام پر محصول مانند بذر برنج هیبرید، تسطیح و یکپارچه سازی اراضی و ایجاد شبکه های مدرن آبرسانی به منظور افزایش حداکثری عملکرد برنج و اقتصادی کردن تولید آن

9- اقدام جهادی در راستای مکانیزه کردن محصولاتی مانند چغندر قند، پنبه و... که به دلیل بالا بودن هرینه های کشت و داشت و برداشت در معرض حذف از لیست محصولات زراعی کشور می باشند

10- حمایت همه جانبه از صنایع فرآوری و تبدیلی کشاورزی و بهینه سازی این صنایع

11-افزایش توان ذخیره سازی محصولات کشاورزی و دامی مانند سیلو ها و سردخانه به منظور جلوگیری از ضایعات، و ارتقاء ضریب امنیت، و ثبات قیمت

12- افزایش راندمان تولید دام سنگین گوشتی و شیری با استفاده از دام های پر بازده و افزایش ضریب تبدیل جیره غذایی

13- افزایش راندمان تولید گوشت مرغ و تخم مرغ با استفاده از نژاد های پر بازده و افزایش ضریب تبدیل جیره غذایی

14-اصلاح جایگاه دام و طیور و مقابله با بیماری های دام و طیور با اقدام جهادی فرا گیر.

15-توسعه همه جانبه محصولات شیلاتی در دریا ها (با رعایت عوامل اکوسیستمی) و آبهای درون سرزمینی و دو منظوره

راهکارهای مقابله با عوامل نا پایداری در بخش کشاورزی

1- مقابله با عوامل نا پایداری مانند کمبود آب مورد نیاز  از طریق مدیریت علمی منابع آب کشور

2- جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی و استفاده از آن در بخش کشاورزی با رعایت مسائل زیست محیطی

3- مهار آبهای خروجی از مرز ها

4-اقدام جهادی در ایجاد کانال های آبرسانی درجه 1، 2، 3 و4  به منظور به حداقل رساندن پرت آب در کشاورزی 

-                                 5- اقدام جهادی در ارتقاء راندمان آبیاری  ازحدود 35% فعلی به 50% و بالا تر

-                                 6- اسفاده از بخشی از آبهای صرفه جمیی شده در احیاء تالاب ها و جلوگیری از خیزش ریزگردها

-                                 8- حمایت همه جانبه از کشت محصولات استراتژیک با نیاز آبی کم

-                                 9- حمایت از محصولات زمستانه بجای محصولات تابستانه در صورت داشتن جایگزین مناسب

-                                 10-اصلاح الگوی کشت با جهت دهی به سمت کشت  محصولات استراتژیک

-                                 11-برنامه ریزی برای تنظیم سطح زیر کشت محصولات در جهت جلو گیری از تولید مازاد بر نیاز محصولات صیفی و جالیزی که باعث زیان به کشاورز و هدر رفت منابع بویژه آب میگردد

-                                 منابع طبیعی

-                                 1-حفاظت و حراست از جنگلها مراتع و سایر منابع با همکاری جنگل نشینان، دامداران و عشایر

-                                 2-احیاء مراتع در معرض خطر و تخریب یافته از طریق استفاده از توان مردمی و اقدامات جهادی

-                                 2- ساماندهی وضعیت مسکن، معیشت  و درآمد عشایر، جنگل نشینان و..

-                                 راهکار های اقتصادی

-                                 1-برنامه ریزی جهت جلوگیری از مازاد تولید محصولات سبزی صیفی و جالیز به منظور جلوگیری از ضرر و زیان کشاورز

-                                 2-ایجاد زیر ساخت های صادراتی مانند ایجاد تجهیزات سورتینگ محصولات، بسته بندی محصول، وسایل حمل و نقل یخچال دار، تسهیل در صادرات، تسریع در امور گمرکی برای محصولات دارای مزیت

-                                 3- ایجاد مشوق های صادراتی برای تولیدکنندگان بخش

-                                 4-جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی که در داخل تامین می شود

-                                 5-ایجاد تعرفه های مناسب با نگرش بر حمایت کامل از محصولات کشاورزی، برای محصولاتی که ضرورت واردات دارند

-                                 6-پرداخت به روز قیمت محصولاتی که توسط دولت خریداری میگردند

-                                 7-پوشش حداکثری بیمه محصمولات کشاورزی بویژه محصولات استراتژیک، با آورده پایین  از سوی کشاورز

-                                 8- استاندارد سازی کلیه مشاغل بخش کشاورزی با بکارگیری همه جانبه افراد تحصیل کرده.

آموزش

-                                 1-اجرائ گسترده آموزش های حرفه ای بهره برداران

-                                 2-اجراء آموزش های پودمانی

-                                 3-هدفمند و همسو کردن آموزش های دانشگاهی با نیاز های بخش کشاورزی

-                                 4-استفاده همه جانبه، مستمر و گسترده از توان و امکانات موسسات تحقیقاتی بخش کشاورزی و پژوهشگران بخش کشاورزی در تحقق اهداف و برنامه های بخش کشاورزی

اهم تعهدات و اقدامات اجرایی:

1-در اولویت قرار دادن کرامت، جایگاه  و وضعیت معیشتی،  و در آمدی کشاورزان، و بهره برداران و فعالین بخش کشاورزی

2-در اولویت قرار دادن بهره برداران و فعالین بخش برای اجراء طر ح های کشاورزی

3-حل مشکلات بهره برداران به منظور  ارتقاء انگیزه در بخش

3-فراهم آوردن زمینه  مشارکت تمام عیار بهره برداران در اجرای طرح های خود کفایی محصولات کشاورزی

5- ایجاد زمینه های لازم برای دستیابی به امر خود کفایی مانند تامین نهاده های تولید، ماشین آلات  با مشارکت مردم

6-تامین سرمایه و سرمایه گذاری کافی و موثر از سوی دولت برای بهره برداران

7-حمایت اقتصادی از تولید و جلوگیری از زیان به کشاورزان

8-اجرائ طرح های زیر بنایی با مشارکت مردم برای ایجاد زمینه های لازم برای تولید

8-هدایت بخشی از منابع بانکی برای تسریع در سرمایه گذاری و هدایت سرمایه گذاری ها به سمت بخش کشاورزی

9-فرام کردن زمینه لازم برای جذب حداکثری فارغ التحصیلان کشاورزی در بخش

10-ایجاد تحول در استاندارد سازی مشاغل بخش کشاورزی و ارتقاء ماشین آلات کشاورزی و مکانیزاسیون با مشارکت بهره برداران و استفاده از توان فارغ التحصیلان

11-حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری و... با ورود فنآوری های نوین به بخش کشاورزی

12-توجه ویژه به مدیریت آب کشور و اجراء طرح های جهادی و فراگیر برای غلبه بر تنگنای کمبود آب به عنوان اصلی ترین عامل در امنیت غذایی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

13- حفاظت، حراست و احیاء عوامل زیر بخش منابع طبیعی کشور برای نسل های آینده

14-حمایت های همه جانبه اقتصادی از تولیدات کشاوزی کشور