حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

بسمه تعالی

شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی

کلیۀ پرونده‏هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجتی الاسلام آقایان: نیّری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست. به آقایان نیّری و رئیسی هم سفارش اکید می‏نمایم که جهات شرعیه را کاملاً رعایت نمایند. والسلام.

1/11/67

روح ‏اللّه‏ الموسوی الخمینی


جلد 21