حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی
بسم الله الرحمن الرحیم

رویکرد کلی

توانمندسازی، پیشگیری از معلولیت‌ها، حمایت از گروه‌های خاص و پیشگیری از مسائل اجتماعی این گروه‌ها

رویکردهای ویژه

1.      توانمندسازی جامعهٔ تحت پوشش با رویکرد خارج نمودن افراد قابل بازتوانی

2.      افزایش نفوذ خدمات حمایتی

3.      پیشگیری از مسائل و آسیب‌های جامعهٔ هدف

اولویت‌ها و سیاست‌ها

1.      استقرار نظام چندلایهٔ رفاه و تأمین اجتماعی

2.      بهبود وضعیت معیشت جامعهٔ هدف

3.      توسعهٔ سامانه رصد مسائل نوین اجتماعی و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از وقوع آن‌ها

4.      گسترش و تقویت برنامه‌های اشتغال معلولین

5.      توسعهٔ خدمات غربال‌گری

6.      تقویت برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر خانواده

7.      زمینه‌سازی جهت گسترش مشارکت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد

8.      تشخیص و مداخلهٔ به‌هنگام در امور خانواده

9.      ایجاد هماهنگی و یکپارچگی و حذف مأموریت‌های موازی بین دستگاه‌های متولی و همکار در حمایت‌های اجتماعی

10.  گسترش برنامه‌های حمایت از سالمندان و پیشگیری از آسیب‌های دورهٔ سالمندی

اهم تعهدات و اقدامات اجرایی

1.      اصلاح ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور در راستای تحقق نظام چندلایه به‌منظور افزایش بازدهی حمایت‌های اجتماعی

2.      تقویت و گسترش بیمه‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار

3.      افزایش یارانه‌های دهک‌های پایین درآمدی

4.      تعریف و ارائهٔ بسته‌های اختصاصی شامل خدمات سلامت، گردشگری، فرهنگی و تعذیه‌ای

5.      زمینه‌سازی برای توانمندسازی و تحصیل کودکان کار

6.      برنامه‌ریزی جهت اصلاح نفوذپذیری، استحکام و بازپخش تراکم اجتماعی جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و بافت‌های ناکارآمد شهری

7.      برنامه‌ریزی جهت آگاه‌سازی جامعه و خانواده از شرایط دورهٔ سالمندی

8.      زمینه‌سازی جهت توسعه مشارکت خانواده و مردم در ارائهٔ خدمات توانبخشی و سالمندی

9.      زمینه‌سازی جهت جذب، استخدام و اشتغال معلولان مطابق قوانین موجود

10.  گسترش برنامه‌های پیشگیری از سوء تغذیه کودکان

11.  گسترش خدمات مشاوره ژنتیک و اجرای دقیق قانون مربوطه به منظور پیشگیری از معلولیت

12.  تقویت و چابک‌سازی اورژانس اجتماعی برای ارائهٔ خدمات به‌هنگام