حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسیبسم الله الرحمن الرحیمصیانت از حقوق و آزادیهای اجتماعی هنرمندان

رویکردهای ویژه :

1.     ترویج هنر آمیخته به حکمت در سطح ملی و بین المللی

2.     صیانت از استقلال هنر ایرانی ـ اسلامی و کاهش وابستگی به ارزش‌های بیگانه

3.     تسهیل ارتقای تخصصی و رفاهی هنرمندان و اقشار وابسته به هنر

4.     توسعه اقتصاد هنر

اولویت‌ها و سیاست‌ها:

­         حمایت از مطالعات و فعالیت‌های عملی حوزه هنر به ویژه با رویکرد انقلاب اسلامی

­         معرفی دستاوردهای اصیل هنری کشور در سطح ملی و بین‌المللی

­         تجاری‌سازی صنایع هنری

­         بهبود وضعیت رفاهی اقشار مختلف هنرمندان

­         پیوند محصولات هنری به نیازهای واقعی جامعه

اهم تعهدات و اقدامات:

در دولت کار و کرامت اهتمام بر این خواهد بود که:

1ـ      حمایت‌های رفاهی از هنرمندان (از جمله خدمات بیمه‌های اجتماعی) گسترش یابد.

2ـ      مراکز مطالعاتی و پژوهشی تخصصی هنر به لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد.

3ـ      در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حوزه هنر، پژوهش‌محوری و نگرش تخصصی حاکم گردد.

4ـ      زمینه به‌کارگیری و توسعه فناوری‌های نو در صنایع مرتبط با هنر، از جمله سینما و پویانمایی، فراهم شود.

5ـ      ارتباطات بین‌المللی نخبگان فرهنگی ـ هنری در جهت ترویج فرهنگ اسلامی ـ ایرانی تسهیل گردد.

6ـ      تجاری‌سازی صنایع هنری از جمله پویانمایی با تأکید بر ترویج فرهنگ بومی مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرد.

7ـ      شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید محصولات و خدمات هنری مورد حمایت قرار گیرد.

8ـ      سیاست‌های تشویقی در راستای توسعه صادرات محصولات هنری و فرهنگی تقویت شود.

9ـ      زمینه‌ی اجرای کامل و دقیق قانون «حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» فراهم شود.

10ـ سیاست‌های حمایتی برای مصرف خدمات و محصولات هنری فاخر تقویت گردد.