حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

بسم اللّه‌ الرحمن الرحیم

از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان‌‌دهنده فوق ندارند به حجتی الاسلام آقایان نیّری و رئیسی، مأموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل، و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند.

۶۷/۱۰/۲۳

روح‌اللّه‌ الموسوی الخمینی

 

جلد 21