حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسیمدت زمان: 42 دقیقه 38 ثانیه