حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسیمدت زمان: 28 دقیقه 41 ثانیه