حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی


بسم الله الرحمن الرحیم


 حفظ استقلال کشور در تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد. از این رو توصیه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای طراحی شده با رویکرد بالا به پایین توسط برخی از کشورها برای دیگر کشورها مورد پذیرش و تأیید نیست.

 اسناد بومی تدوین شده توسط متخصصین کشور قابل عرضه به سایر کشورهاست. لذا با خودباوری باید برای ترویج آموزه‌های اسلامی و مفاد اسناد بومی به ویژه در نهادهای بین‌المللی، دیپلماسی عزت‌مندانه و مقتدرانه به کار گرفته شود.

 فعالیت‌های خودجوش مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای اشاعه ارزش‌ها و الگوهای پیشرفت اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی باید مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد.

 در عین به رسمیت شناختن لزوم تعاملات فعال بین‌المللی، برای برنامه‌ریزی‌های کشور باید اسناد بومی مبنا قرار گیرد. از این رو باید تمام ظرفیت دولت برای اجرای این اسناد به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و سند مهندسی فرهنگی به کار گرفته شود. بدیهی  است که استفاده از تجربیات جهانی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

  مصوبه هیئت دولت مبنی بر الزام ایران به اجرای سند 2030 با محور قرار دادن سیاست‌ها و اسناد بالادستی کشور تعارض دارد. بر این اساس باید اجرای سند 2030 متوقف شود و مصوبه هیئت دولت در این باره نیز لغو گردد.