حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

حجه الاسلام دکتر رئیسی بر پیکر حاجیه خانم ریخته گر زاده همسر آیت الله علم الهدی نماز خواندند.