حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

به گزارش raisi.ir حجه الاسلام دکتر رئیسی در جلسه تفسیر قرآk امروز خود در مسجد گوهر شاد گفت: مراحل یقین عبارتند از علم الیقین، حق الیقین و عین الیقین. انسان، گاهى از دیدن دود پى به آتش مى‌برد که این علم الیقین است، گاهى خودِ آتش را مى‌بیند که عین الیقین است و گاهى دستى بر آتش مى‌نهد و سوزندگى آن را احساس مى‌کند که حق الیقین است.
ایاشن افزود: خداوند در قرآن به سبب نعمت ولایت بر انسان منت گذاشته است، بالاترین نعمتی که خداوند به بشریت عنایت کرده نعمت ولایت است، هرگاه سخن از نعمت‌های خداوند به میان می‌آید در میان نعمات دنیوی و اخروی نعمت ولایت در درجه بالاتری قرار دارد و در حقیقت نعمات دیگر جلوه‌گر این نعمت هستند.
سید ابراهیم رئیسی در پایان گفت: اگر نعمت ولایت به بندگان عطا نمی‌شد، زندگی انسان با سایر جانداران و موجودات عالم هیچ تفاوتی نداشت و نه تنها نظام تشریع که نظام تکوین نیز مختل می‌شد.