حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسیمدت زمان: 1 دقیقه 12 ثانیه