حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

به گزارش raisi.ir حجه الاسلام دکتر رئیسی در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هرچه در این کشور، مردم احساس خدمتگزاری خالصانه و دغدغه برای گره گشایی از کارشان را در میان مسئولان ببینند، اعتمادشان به کارآمدی نظام بیشتر شده و این موضوع با امنیت ملی ما در ارتباط است.

وی افزود: کشورما با همه تهدیداتی که وجود دارد و دشمنانی که در اطراف آن خیمه زده‌اند، از امنیتی پایدار و مستحکم برخوردار است که اگر غیر از این بود لحظه‌ای برای تهاجم به کشور درنگ نمی‌کردند.

ایشان ادامه داد: بنیه دفاعی و موشکی ایران برای جنگیدن نیست، بلکه برای نجنگیدن است. امروز ایران به لطف تلاش نیروهای گمنام عرصه دفاعی، از قدرت بازدارندگی و امنیتی بسیار خوبی برخوردار است.

سید ابراهیم رئیسی در پایان گفت: این عربده‌هایی که مقامات سعودی در دنیا می‌کشند از روی عجز است. آن‌ها جرأت و توان رویاویی با ایران مقتدر را ندارند، اگر غیر از این بود لحظه‌ای درنگ نمی‌کردند.