حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی


دکتر جمال عبدالرسول الدباغ، تولیت حرمین امامین کاظمین؛ با حجت الإسلام سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کرد.