حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی


کتاب سیر تحول در نظارت و بازرسی


 

فهرست مطالب این کتاب 

                                                                                                              

- سخن مؤلف

- مقدمه

 

فصل یکم: سیر تحول و تطور نظارت و بازرسی

- مقدمه

- نظارت و بازرسی در ایران

- بازرسی در زمان پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع)

- بازرسی در زمان حکومت امویان

- بازرسی در زمان حکومت عباسیان

- بازرسی در ایران

- بازرسی در پیش از اسلام

      - هخامنشیان

      - ساسانیان

- بازرسی در حکومت‌های ایرانی

- بازرسی در زمان قاجاریه

- بازرسی پس از مشروطیت

- دفتر بازرسی کل کشور

- سازمان بازرسی دوره پهلوی

- بازرسی پس از انقلاب اسلامی

- شکل‌گیری سازمان بارزسی کل کشور

فصل دوم: نظارت و بازرسی و انواع آن

- مقدمه

- نظارت، بازرسی و کنترل

- اصول و معیارهای نظارت و کنترل

- انواع کنترل

- فرایند (مراحل) کنترل

      الف- تعیین استاندارد یا معیار

      ب- سنجش عملکرد

      ج- تشخیص از انحراف

      د- انجام اقدامات اصلاحی

- ویژگی‌های نظام کارآمد نظارتی

- ویژگی‌های نظام  کنترل اثربخش

- سیر تطور ابزارهای کنترلی

- ضرورت استقرار سیستم‌های کنترل

- کنترل و نظارت در مدیریت

 

فصل سوم: تحول و تغییر در سازمان بازرسی

 

- سازمان بازرسی از زمان تشکیل تا سال 1373

- سازمان بازرسی از سال 1373 تا 1383

- برنامه راهبردی

- برنامه راهبردی پنج‌ساله اول

- برنامه راهبردی پنج‌ساله دوم

      - هدف‌های کیفی

      - هدف‌های کمی

- شورای برنامه‌ریزی سازمان

- نظام‌مند کردن آموزش و پژوهش

- دفتر بررسی و تحقیقات

- کمیسیون های علمی- تخصصی

- بازبینه یا چک‌لیست

- نظارت منطقه‌ای از طریق تأسیس دفترهای بازرسی استانی

- توسعه منابع انسانی

- جذب نیروی متخصص و کارآمد

- نظام‌مند کردن آموزش و پژوهش

برگزاری سلسله همایش‌های علمی- پژوهشی و کاربردی

      - همایش اول

      - همایش دوم

      - همایش سوم

- عضویت در انجمن بازرسان بین‌المللی

- دفتر امور بین‌الملل

- اطلاع‌رسانی در سازمان‌ بازرسی کل کشور

- تأسیس ستاد خبری

- برگزاری سلسله نمایشگاه‌ها

- توسعه ارتباط‌های مردمی

- راه‌اندازی وب‌سایت سازمان

- نشریه دیه

- تنقیح و ارزیابی گزارش‌های بازرسی

- دفتر نظارت، پیگیری و هماهنگی امور استان‌ها

 

فصل چهارم: یافته‌ها و آرمان‌ها

 

- خط قرمز؛ قانون یا فساد

- بازرسی و توسعه

- نتیجه‌های آسیب‌شناسی‌ها

- آسیب‌شناسی دستگاه‌های نظارتی

- شورای عالی نظارت

- ایجاد دفتر حقوقی

- تطابق نظام مدیریت و بازرسی با الگوهای نوین مدیریتی

- سازمان بازرسی و دولت الکترونیک

- نظارت اخلاق‌مدار (اخلاق بازرسی)

- مفهوم‌سازی در روش‌های بازرسی

- جهت‌گیری کارشناسی در مسائل قضایی

- یافته‌ها

 

- منابع

- پیوست‌ها