حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

 تولیت آستان قدس رضوی با حضور در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی با دانشجویان دیدار و گفتگو کرد ... متن خبر