حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

تولیت آستان قدس رضوی از پژوهشکده «هوا خورشید» دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد...