حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی

 مجموعه گفتاری از تولیت آستان قدس رضوی در ماه رمضان با موضوع (امر به معروف؛ احساس مسئولیت اجتماعی)...