15902

صوت سخنرانی؛

بیانات رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌