آیت الله رئیسی با تعدادی از مراجعین به دادگستری کل استان اردبیل دیدار کرد
192

آیت الله رئیسی با تعدادی از مراجعین به دادگستری کل استان اردبیل دیدار کرد

رئیس قوه قضاییه در جریان هفدهمین سفر استانی خود که در استان اردبیل انجام شد، با تعدادی از مراجعین به دادگستری کل این استان دیدار کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله رئیسی در جریان هفدهمین سفر استانی خود که در استان اردبیل انجام شد، با تعدادی از مراجعین به دادگستری کل استان اردبیل دیدار کرد.

در این دیدار که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در آن حضور داشت، رئیس قوه قضاییه پس از گفتگو با مراجعه کنندگان، دستورات لازم را برای بررسی مشکلات قضایی این افراد صادر کرد.