رئیس قوه قضاییه به صورت از پیش اعلام نشده از شورای حل اختلاف بجنورد بازدید کرد
194

رئیس قوه قضاییه به صورت از پیش اعلام نشده از شورای حل اختلاف بجنورد بازدید کرد

رئیس قوه قضاییه در آغاز برنامه های خود در جریان سفر به استان خراسان شمالی به صورت از پیش اعلام نشده از شورای حل اختلاف بجنورد بازدید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله رئیسی در آغاز برنامه های خود در جریان سفر به استان خراسان شمالی به صورت از پیش اعلام نشده از شورای حل اختلاف بجنورد بازدید کرد.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به گفتگو با مراجعه کنندگان و همچنین کارکنان شورای حل اختلاف بجنورد پرداخت.

آیت الله رئیسی همچنین به صورت رو در رو با تعدادی از فعالین مردمی استان خراسان شمالی دیدار کرد که به بیان مسائل عمده و مشکلات اصلی استان پرداختند.