کوله بری یک مساله است و قاچاق حرفه ای یک مساله دیگر، باید با جریاناتی که کوله برها را سازماندهی کرده و از آنها سوء استفاده می‌کنند برخورد کرد/ قاچاقچی اصلی همان کاخ نشینی است که از عده ای کوله بر سوء استفاده می‌کند
101

آیت الله رئیسی در دیدار با اعضای شورای تامین استان کرمانشاه:

کوله بری یک مساله است و قاچاق حرفه ای یک مساله دیگر، باید با جریاناتی که کوله برها را سازماندهی کرده و از آنها سوء استفاده می‌کنند برخورد کرد/ قاچاقچی اصلی همان کاخ نشینی است که از عده ای کوله بر سوء استفاده می‌کند

رئیس قوه قضاییه گفت: با افراد شرور و شرارت های مسلحانه که بستر ناامنی های اجتماعی را فراهم می کند به شدت برخورد شود و رحم نکنید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای شورای تامین استان کرمانشاه، با اشاره به اینکه این قاچاقچی حرفه ای است که کوله برها را سازماندهی می کند گفت: کوله بری یک مساله است و قاچاق حرفه ای مساله ای دیگراست. جریاناتی وجود دارند که کوله برها را سازماندهی می کنند و از آنها سو استفاده می کنند که لازم است با آنها برخورد کرد. 

آیت الله رئیسی با تاکید بر وظیفه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی دست های پشت پرده پدیده قاچاق گفت: قاچاقچی اصلی همان کاخ نشینی است که از عده ای کولبر سوء استفاده می کند و از آنها بیگاری می کشد. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، دست های پشت پرده را شناسایی کنند ولو اینکه این افراد در قاچاق، مباشرت نداشته باشند اینها قاچاق چیان اصلی هستند که باید با انها برخورد شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رسیدگی به معیشت مرزنشینان به عنوان یکی از اولویت های اصلی دستگاه های اجرایی افزود: بازارچه ها و معابر مرزی با نظارت لازم، طبق قانون و مصوبات دولت باید راه اندازی و ساماندهی شوند. عدم ساماندهی به موقع بازارچه ها و معابر مرزی، پدیده هایی مثل کوله بری را توسعه می دهد. حل کردن مساله کوله بری اصلا مساله پیچیده ای نیست و حل نشدن آن هم قابل توجیه نیست.

رئیس قوه قضاییه در این نشست بر لزوم برخورد بدون ملاحظه با افراد شرور تاکید کرد و گفت:  با افراد شرور و شرارت های مسلحانه که بستر ناامنی های اجتماعی را فراهم می کند به شدت برخورد شود و رحم نکنید. لازم است از همه ظرفیت های قانونی برای برخورد بازدارنده با افراد شرور استفاده کنید.

آیت الله رئیسی همچنین معاون حقوقی قوه را موظف کرد تا زیرنظر معاون اول قوه با مشارکت دستگاه های امنیتی و دادگستری استان های مرزی نسبت به تدوین پیش نویس آئین دادرسی اختصاصی برای جرایم امنیتی اقدام کند.