خانواده مرحومه «آسیه پناهی» با رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کردند
128

خانواده مرحومه «آسیه پناهی» با رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کردند

خانواده مرحومه «آسیه پناهی» در جریان سفر آیت الله رئیسی به کرمانشاه، با رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله رئیسی در حاشیه سفر به استان کرمانشاه با تعدادی از مردم و مراجعه کنندگان دیدار کرد.

خانواده مرحومه «آسیه پناهی» نیز در جریان این دیدارها، با رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کردند.