استقبال رسمی رئیس شورای عالی قضایی عراق از آیت الله رئیسی
228

استقبال رسمی رئیس شورای عالی قضایی عراق از آیت الله رئیسی

رئیس قوه قضاییه دقایقی پیش در محل شورای قضایی عراق مورد استقبال رئیس این شورا قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، قرار است تا دقایقی دیگر مذاکرات دوجانبه میان آیت الله رئیسی و فائق زیدان آغاز شود.

همچنین هیئت های قضایی ایران و عراق در جهت تقویت و توسعه همکاری های قضایی و حقوقی دو کشور با یکدیگر مذاکره خواهند کرد و در پایان چند یادداشت تفاهم برای همکاری های حقوقی و قضایی میان ایران و عراق امضا خواهد شد.