جلسه شورای قضایی کهگیلویه و بویراحمد با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد
151

جلسه شورای قضایی کهگیلویه و بویراحمد با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد

در جریان سفر آیت الله رئیسی به استان کهگیلویه و بویراحمد، جلسه شورای قضایی این استان با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در جریان سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی به استان کهگیلویه و بویراحمد، جلسه شورای قضایی این استان با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت عملکردی واحدهای قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد و نیازمندی های آنها مورد بررسی قرار گرفت.