بازدید آیت الله رئیسی از مجموعه ۲ هزار هکتاری کشت و صنعت لرستان
382

بازدید آیت الله رئیسی از مجموعه ۲ هزار هکتاری کشت و صنعت لرستان

رئیس قوه قضاییه در بازدید از مجموعه کشت و صنعت لرستان گفت: واگذاری کشت و صنعت خرم آباد هم نمونه خصوصی سازی خوب است هم خصوصی سازی بد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به استان لرستان با حضور در مجموعه کشت و صنعت خرم آباد از این محموعه حدودا 2 هزار هکتاری بازدید کرد. مجموعه کشت و صنعت لرستان که در یک دوره واگذاری ناموفق در جریان خصوصی سازی به حالت تعطیل در آمده بود و بخشی از زیرساخت های این مجموعه ویرانه شده بود، در یک واگذاری مجدد، احیا شده و اکنون به یکی از نمونه های موفق خصوصی سازی در کشور مبدل شده است.

در جریان این بازدید، مسئولان مجموعه کشت و صنعت، ضمن توضیح درباره بخش های مختلف دامداری و کشاورزی کشت و صنعت خرم آباد از برنامه های توسعه ای این مجموعه و روند بکار گیری شیوه های دانش بنیان در اداره این واحد کشاورزی گزارشی ارائه کردند.