اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه برای رفع مشکلات واحدهای قضایی استان همدان
397

رئیسی در نشست خبری پایان سفر استان همدان:

اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه برای رفع مشکلات واحدهای قضایی استان همدان

رئیس قوه قضاییه در نشست خبری‌پایان سفر به همدان از اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه برای رفع مشکلات واحدهای قضایی این استان خبر داد.