اعتراض سخنگوی ستاد رئیسی به تغییرات کنداکتور انتخاباتی رسانه ملی
1091

اعتراض سخنگوی ستاد رئیسی به تغییرات کنداکتور انتخاباتی رسانه ملی

سخنگوی شورای هماهنگی ستاد سید ابراهیم رئیسی، به تغییرات متعدد در کنداکتور برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی، اعتراض کرد.

«مهدی دوستی» سخنگوی شورای هماهنگی ستاد سید ابراهیم رئیسی در توئیتی اعتراض‌آمیز همراه با پیوست نامه رسمی ستاد خطاب به کمیسیون تبلیغات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نوشت: «‏با توجه به تغییرات متعدد در کنداکتور برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی، نماینده آقای رئیسی در کمیته تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، مراتب اعتراض خود را نسبت به این تغییرات بدون دریافت نظرات نمایندگان کاندیداها بصورت رسمی اعلام کرد.»

 

تصویر نامه محمدمهدی اسماعیلی خطاب به کمیسیون تبلیغات صداوسیما