توصیه‌های دقیقه 90 ستاد مردمی رئیسی
2223

توصیه‌های دقیقه 90 ستاد مردمی رئیسی

ستاد مردمی سید ابراهیم رئیسی، با انتشار دستنامه‌ای، توصیه‌هایی را خطاب به حامیان وی منتشر کرد.

این دستنامه راهنما، از اینجا قابل دریافت است.