مجموعه گفت‌وگوهای صمیمانه رئیسی با مردم در هر یک از استان‌ها منتشر شد
1663

مجموعه گفت‌وگوهای صمیمانه رئیسی با مردم در هر یک از استان‌ها منتشر شد

کمیته امور استان‌های ستاد مردمی سید ابراهیم رئیسی، مجموعه فیلم‌های گفت‌وگوی صمیمانه وی با مردم استان‌های مختلف کشور را به‌طور یکجا منتشر کرد.